Zenicor-EKG i norsk studie

I en norsk studie som refererats i Aftenposten och på tyska kardiologie.org är en av slutsatserna att alla över 65 år bör undersöka om de har hjärtflimmer, det gäller inte minst för personer med högt blodtryck, diabetes eller övervikt. Studien som utredde 1,500 personer födda 1950 är gjord med hjälp av Zenicor- EKG och bekräftar resultat från tidigare gjorda studier.

I en norsk studie som refererats i Aftenposten och på tyska kardiologie.org är en av slutsatserna att alla över 65 år bör undersöka om de har hjärtflimmer, det gäller inte minst för personer med högt blodtryck, diabetes eller övervikt. Studien som utredde 1,500 personer födda 1950 är gjord med hjälp av Zenicor- EKG och bekräftar resultat från tidigare gjorda studier.

Trygve Berge vid Vestre Viken sjukhuset i Bærum, som lett studien säger att det osäkert hur många i Norge som har hjärtflimmer. Han konstaterar att minst 100 000 personer har diagnosen, men att mörkertalet är stort.

– Bedömningen är att ytterligare minst 50 000 personer kan ha hjärtflimmer utan att känna till det, säger Trygve Berge.

Läs artiklarna i Aftenposten (norska) och kardiologie.org (tyska)

Artikeln i Aftenposten baseras på en studie som publicerats i Europace. Läs mer om studien genom att klicka här

Dela dettaRiktad nyemission till två institutioner inför fortsatt tillväxt

Utökat avtal i Finland

Nyheter

Det pilotprojekt som genomförts med Zenicors EKG i norra Finland har uppvisat positiva resultat. Oulu Sydänkeskus (Oulu Heart Center) har därför beslutat att fortsätta och utöka användandet av Zenicor-EKG.

Ett spännande 2018 väntar

Inledning

Vi är mitt inne i slutspurten på ytterligare ett mycket händelserikt år. Under året har målet att växa internationellt varit vår högsta prioritet och många intressanta projekt har påbörjats. Våra affärer i Tyskland och Storbritannien har stärkts och utökats samtidigt som vi gått in på nya marknader. Zenicor-EKG har till exempel valts till projekt med screening för förmaksflimmer tillsammans med BNK och Pfizer i Tyskland och till ett projekt på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projekten är de första screeningprojekten med Zenicor-EKG i Schweiz respektive Tyskland.

Screening i högriskgrupp i Storbritannien

Nyheter

Zenicor tecknade i oktober ytterligare ett avtal om screening i Storbritannien. Det nya screeningprojektet kommer att genomföras på äldre patienter i samband med att de får sin influensa vaccination. Avtalet omfattar initialt tre kliniker i Bradford, men inblandade personer i projektet har en framstående position i Storbritannien med stora möjligheter att påverka vården. Detta är också viktigt för att vi skall kunna testa olika screening scenarion.

Extern forskning visar att blodförtunnande behandling minskar risken för demens

Nyheter

Patienter som får blodförtunnande behandling för förmaksflimmer kan halvera sin risk för demens. Det visar en studie från Danderyds Sjukhus, som publicerats i European Heart Journal.