Utökat avtal i Finland

Det pilotprojekt som genomförts med Zenicors EKG i norra Finland har uppvisat positiva resultat. Oulu Sydänkeskus (Oulu Heart Center) har därför beslutat att fortsätta och utöka användandet av Zenicor-EKG.

Så här förklarar Olli-Pekka Piira, vd vid Oulu Sydänkeskus, ett av Finlands största privata kardiologicenter, som ansvarat över tolkningen av EKG i projektet varför de beslutat att gå vidare med projektet.

– Projektet har varit mycket lyckat för alla inblandade, framförallt för patienterna som slipper väntetider och snabbare kan få sin diagnos och den behandling de behöver. Som ett resultat av pilotprojektet kommer vi nu att utöka och erbjuda tolkning av Zenicor-EKG till samtliga vårdcentraler i norra Finland som en del av vår medicinska verksamhet, säger han 

Det nya avtalet innebär att Zenicor-EKG delas ut till patienter redan i primärvården. Det kommer att leda till minskade väntetider och en ökad tillgänglighet för patienterna. Därtill kommer det att leda till ett minskat behov av remisser till andra vårdinrättningar och dessutom ett minskat administrativt arbete då EKG kan tolkas på distans av specialister inom kardiologi.

Vad innebär det att de utökar avtalet?

– Det påverkar så klart vår affär positivt. Projektet omfattade fyra vårdcentraler. Nu kommer det effektiviserade vårdflödet och vår teknologi att finnas tillgänglig för samtliga vårdcentraler i halva Finland. Dessutom med tolkning av EKG vilket klart underlättar för oss att nå ut i primärvården. Detta ger oss även en helt ny typ av intäktsström inom arytmiutredningar, säger Zenicors vd Mats Palerius

Är det ungefär så här det kommer att se ut för Zenicor framgent? Att pilotprojekt slår väl ut och att affären därefter implementeras?

– Vår förhoppning är att ju fler studier och projekt som genomförs desto tydligare blir det för våra kunder att vi har bra och effektiva lösningar för vården och desto enklare blir det att implementera i klinisk vardag. Men vi ser redan nu att detta har potential att ge intäkter det kommande året, utan att fler projekt krävs. Detta är bara början för oss när det kommer till att effektivisera vårdkedjor i sjukvården.

För att läsa hela pressmeddelandet om projektet i Finland, klicka här

Dela dettaRiktad nyemission till två institutioner inför fortsatt tillväxt

Ett spännande 2018 väntar

Inledning

Vi är mitt inne i slutspurten på ytterligare ett mycket händelserikt år. Under året har målet att växa internationellt varit vår högsta prioritet och många intressanta projekt har påbörjats. Våra affärer i Tyskland och Storbritannien har stärkts och utökats samtidigt som vi gått in på nya marknader. Zenicor-EKG har till exempel valts till projekt med screening för förmaksflimmer tillsammans med BNK och Pfizer i Tyskland och till ett projekt på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projekten är de första screeningprojekten med Zenicor-EKG i Schweiz respektive Tyskland.

Screening i högriskgrupp i Storbritannien

Nyheter

Zenicor tecknade i oktober ytterligare ett avtal om screening i Storbritannien. Det nya screeningprojektet kommer att genomföras på äldre patienter i samband med att de får sin influensa vaccination. Avtalet omfattar initialt tre kliniker i Bradford, men inblandade personer i projektet har en framstående position i Storbritannien med stora möjligheter att påverka vården. Detta är också viktigt för att vi skall kunna testa olika screening scenarion.

Extern forskning visar att blodförtunnande behandling minskar risken för demens

Nyheter

Patienter som får blodförtunnande behandling för förmaksflimmer kan halvera sin risk för demens. Det visar en studie från Danderyds Sjukhus, som publicerats i European Heart Journal.

Zenicor-EKG i norsk studie

Nyheter

I en norsk studie som refererats i Aftenposten och på tyska kardiologie.org är en av slutsatserna att alla över 65 år bör undersöka om de har hjärtflimmer, det gäller inte minst för personer med högt blodtryck, diabetes eller övervikt. Studien som utredde 1,500 personer födda 1950 är gjord med hjälp av Zenicor- EKG och bekräftar resultat från tidigare gjorda studier.