Snabbspår för behandling av strokepatienter

Sedan hösten 2016 har Danderyds Sjukhus ett snabbspår för screening av sina strokepatienter. Snabbspåret har medfört att väntetiderna för strokepatienter gått ned rejält. En helt avgörande parameter för att snabbspåret kunnat införas är Zenicor-EKG.

– På fysiologkliniken på Danderyds sjukhus har vi ett snabbspår för tum-EKG, som lett till att strokepatienter i samband med hemgång från sjukhuset får ut en handhållen Zenicor EKG-apparat för att screenas för förmaksflimmer. Zenicor tillhandahåller en användarvänlig utrustning för patienter och vårdpersonal med enkel och lättförståelig plattform för analys.

Det säger Jacqueline Ulander, Biomedicinsk Analytiker, Danderyds Sjukhus, Stockholm.

Syftet med snabbspåret är att snabbare identifiera om en stroke beror på förmaksflimmer och därmed snabbare kunna sätta in rätt behandling. Snabbspåret ersätter tidigare metoder för uppföljning av strokepatienter och har kunnat reducera svarstiderna med hela 70 dagar, från tidigare 98 dagar till 28 dagar. Det innebär att åtgärder med blodförtunnande läkemedel kan sättas in betydligt tidigare, vilket i sin tur räddar liv.

– Strokepatienterna ska med hjälp av Zenicor-EKG ta EKG två gånger per dag under 21 dagar. Varje dag rapporteras data in och följs upp. Vid upptäckt av förmaksflimmer avbryts screeningen och behandlingen för förmaksflimmer påbörjas omedelbart.

Genom snabbspåret för stroke har vårdköerna reducerats samtidigt som patientsäkerheten ökat.

– Vi anser att detta är den effektivaste lösningen för att ge strokepatienter en snabb diagnos. Vidare anser vi att det är viktigt att sprida den kunskapen och informationen till andra, avslutar Jacqueline Ulander. Våra positiva erfarenheter från snabbspåret presenterades på ESOC (European Stroke Organisation Conference) i Göteborg i maj.

Dela dettaVD har ordet

Positiv utveckling för effektivisering av vårdkedjan för arytmiutredning – fortsatt internationalisering 2019

Artiklar

Zenicors satsning på effektiviseringen av vårdkedjan för arytmiutredning har tagit rejäla kliv under 2018. Bolaget har genomfört pilotprojekt inom området, vilket lett till tre konkreta affärer, två i Finland och en i Sverige.

Danske Bank: UK SAFER projektet drivande för nya kontrakt 2019

Nyheter

Den 18 februari 2018 publicerade Danske Bank en analysuppdatering som är öppen för alla att ta del av.