Screening i högriskgrupp i Storbritannien

Zenicor tecknade i oktober ytterligare ett avtal om screening i Storbritannien. Det nya screeningprojektet kommer att genomföras på äldre patienter i samband med att de får sin influensa vaccination. Avtalet omfattar initialt tre kliniker i Bradford, men inblandade personer i projektet har en framstående position i Storbritannien med stora möjligheter att påverka vården. Detta är också viktigt för att vi skall kunna testa olika screening scenarion.

Inom Storbritannien är vaccinationstjänsten för äldre väl utbyggd och varje år når man ut till cirka 75 procent av alla som erbjuds vaccinationen. Influensavaccination erbjuds främst till personer äldre än 65 år vilket överensstämmer väl med riskgruppen för att drabbas av stroke orsakad av förmaksflimmer. Vaccinationsklinikerna anses därför vara mycket väl lämpade för att genomföra screening för förmaksflimmer.

Engångsscreening är ett enkelt sätt att tidigt upptäcka förmaksflimmer. Ett annat fokus Zenicor har är att testa olika typer av förlängd screening där flera EKG tas under några veckors tid. De olika metoderna lämpar sig väl för olika scenarion och gör Zenicor flexibla inför framtida beslut.

Dela dettaRiktad nyemission till två institutioner inför fortsatt tillväxt

Utökat avtal i Finland

Nyheter

Det pilotprojekt som genomförts med Zenicors EKG i norra Finland har uppvisat positiva resultat. Oulu Sydänkeskus (Oulu Heart Center) har därför beslutat att fortsätta och utöka användandet av Zenicor-EKG.

Ett spännande 2018 väntar

Inledning

Vi är mitt inne i slutspurten på ytterligare ett mycket händelserikt år. Under året har målet att växa internationellt varit vår högsta prioritet och många intressanta projekt har påbörjats. Våra affärer i Tyskland och Storbritannien har stärkts och utökats samtidigt som vi gått in på nya marknader. Zenicor-EKG har till exempel valts till projekt med screening för förmaksflimmer tillsammans med BNK och Pfizer i Tyskland och till ett projekt på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projekten är de första screeningprojekten med Zenicor-EKG i Schweiz respektive Tyskland.

Extern forskning visar att blodförtunnande behandling minskar risken för demens

Nyheter

Patienter som får blodförtunnande behandling för förmaksflimmer kan halvera sin risk för demens. Det visar en studie från Danderyds Sjukhus, som publicerats i European Heart Journal.

Zenicor-EKG i norsk studie

Nyheter

I en norsk studie som refererats i Aftenposten och på tyska kardiologie.org är en av slutsatserna att alla över 65 år bör undersöka om de har hjärtflimmer, det gäller inte minst för personer med högt blodtryck, diabetes eller övervikt. Studien som utredde 1,500 personer födda 1950 är gjord med hjälp av Zenicor- EKG och bekräftar resultat från tidigare gjorda studier.