Positiv utveckling för effektivisering av vårdkedjan för arytmiutredning – fortsatt internationalisering 2019

Zenicors satsning på effektiviseringen av vårdkedjan för arytmiutredning har tagit rejäla kliv under 2018. Bolaget har genomfört pilotprojekt inom området, vilket lett till tre konkreta affärer, två i Finland och en i Sverige.

Den nya och effektiviserade vårdkedjan för arytmiutredning är en kombination av ett fysiskt möte med patienten och digitalisering och syftar till att patienter med symptom så snabbt som möjligt ska kunna utredas. Patienter med symptom får i sin första kontakt på vårdcentralen med sig Zenicors tum-EKG hem för mätning hemifrån under två veckors tid.

Mätningarna skickas digitalt från patientens tum-EKG direkt till Läkarsystemet för central tolkning. Därefter ställs diagnos av specialister som i sin tur överför informationen till vårdcentralen som kontaktar patient för rätt behandling.

Syftet är att erbjuda en snabbare och effektivare process kring arytmiutredningar och därmed hitta förmaksflimmer tidigare. Med hjälp av Zenicors teknologi och vårdmodell har påtagliga effektiviseringsvinster kunnat påvisas. Ett tydligt exempel på detta är inom specialistvården, där Danderyds sjukhus genom sitt snabbspår för stroke kunnat minska svarstiderna med hela 70 dagar.

Tidsvinsterna, räddar både liv och ger stora ekonomiska besparingar inom vården. Den effektiviserade vårdkedjan innebär att fler personer tidigare kommer att kunna utredas för förmaksflimmer. Det leder till minskade väntetider och ökad tillgänglighet för patienten samtidigt som behovet av remisser till en annan vårdinstans kan reduceras markant.

I samband med att Zenicor i september tecknade ett avtal med landstinget i Värmland om hur digitaliseringen av vårdkedjan för arytmiutredningar ska kunna utvecklas sade Anders Eriksson, driftledare Klinisk Fysiologi Karlstad, följande:

– Den digitaliserade vårdkedjan förkortar väntetider och minskar resandet för patienterna. Det är en win-win situation för oss, patienten och den remitterande vårdcentralen.
I början av 2018 erhöll Zenicor ett Seal of Exellence av EU för tidig diagnos och de internationella satsningarna. Detta bekräftar Zenicors strategi att fortsätta och utöka sina internationella satsningar på att effektivisera vårdkedjan kring arytmiutredningar.

Dela dettaVD har ordet

Snabbspår för behandling av strokepatienter

Artiklar

Sedan hösten 2016 har Danderyds Sjukhus ett snabbspår för screening av sina strokepatienter. Snabbspåret har medfört att väntetiderna för strokepatienter gått ned rejält. En helt avgörande parameter för att snabbspåret kunnat införas är Zenicor-EKG.

Danske Bank: UK SAFER projektet drivande för nya kontrakt 2019

Nyheter

Den 18 februari 2018 publicerade Danske Bank en analysuppdatering som är öppen för alla att ta del av.