Extern forskning visar att blodförtunnande behandling minskar risken för demens

Patienter som får blodförtunnande behandling för förmaksflimmer kan halvera sin risk för demens. Det visar en studie från Danderyds Sjukhus, som publicerats i European Heart Journal.

Mårten Rosenqvist vid KIDS (Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus), som även är medicinsk rådgivare till Zenicor har tillsammans med Professor Leif Friberg lett studien och menar att den visar att patienter som tar blodförtunnande läkemedel avsevärt minskar risken för både stroke och demens.

De fann också att ju tidigare behandling med blodförtunnande startades efter diagnos av förmaksflimmer, desto större var den skyddande effekten mot demens.

Studien baseras på data som forskarna hämtat från svenska patientregistret under perioden 2006- 2014. Bland de 444 106 patienter med förmaksflimmer som ingick i studien hade de som tog blodförtunnande läkemedel vid studiens början 29 procent lägre risk för att utveckla demens än patienter som saknade behandlingen. När forskarna tittade på vad som hände om patienterna fortsatte att ta läkemedlen, fann de att risken för demens minskade med upp till 48 procent.

Vad detta har för effekt på screening för förmaksflimmer återstår att visa.

För att läsa hela artikeln om studien, klicka här 

Dela dettaRiktad nyemission till två institutioner inför fortsatt tillväxt

Utökat avtal i Finland

Nyheter

Det pilotprojekt som genomförts med Zenicors EKG i norra Finland har uppvisat positiva resultat. Oulu Sydänkeskus (Oulu Heart Center) har därför beslutat att fortsätta och utöka användandet av Zenicor-EKG.

Ett spännande 2018 väntar

Inledning

Vi är mitt inne i slutspurten på ytterligare ett mycket händelserikt år. Under året har målet att växa internationellt varit vår högsta prioritet och många intressanta projekt har påbörjats. Våra affärer i Tyskland och Storbritannien har stärkts och utökats samtidigt som vi gått in på nya marknader. Zenicor-EKG har till exempel valts till projekt med screening för förmaksflimmer tillsammans med BNK och Pfizer i Tyskland och till ett projekt på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projekten är de första screeningprojekten med Zenicor-EKG i Schweiz respektive Tyskland.

Screening i högriskgrupp i Storbritannien

Nyheter

Zenicor tecknade i oktober ytterligare ett avtal om screening i Storbritannien. Det nya screeningprojektet kommer att genomföras på äldre patienter i samband med att de får sin influensa vaccination. Avtalet omfattar initialt tre kliniker i Bradford, men inblandade personer i projektet har en framstående position i Storbritannien med stora möjligheter att påverka vården. Detta är också viktigt för att vi skall kunna testa olika screening scenarion.

Zenicor-EKG i norsk studie

Nyheter

I en norsk studie som refererats i Aftenposten och på tyska kardiologie.org är en av slutsatserna att alla över 65 år bör undersöka om de har hjärtflimmer, det gäller inte minst för personer med högt blodtryck, diabetes eller övervikt. Studien som utredde 1,500 personer födda 1950 är gjord med hjälp av Zenicor- EKG och bekräftar resultat från tidigare gjorda studier.