Med fokus på internationell expansion

Efter ett intensivt 2017 ser vi nu framemot ett än mer spännande 2018. Fokus kommer fortsatt att ligga på tillväxt och internationell expansion. Förutsättningarna för att Zenicor ska kunna fortsätta att stärka positionerna inom tidig diagnos, såväl för screening som för arytmiutredning är på plats.

Under 2018 fyller vi 15 år som bolag och under vår slogan ”15 years of stroke prevention” kommer vi att öka våra marknadsaktiviteter ytterligare. Det är också mycket glädjande att vi fått in nytt kapital från två institutionella ägare samt att vi i EU-programmet Horizon 2020 tilldelats ”Seal of Excellence” för projektet ICPAA (Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment).I årets första nyhetsbrev kan du läsa mer om hur vi ska använda kapitalet från den riktade nyemissionen på cirka 19 miljoner kronor. Kapitaltillskottet medför bland annat att vi kan öka takten i internationaliseringen samtidigt som vi kan fortsätta med den så viktiga forskningen och utvecklingen. I en artikel i Investerarbrevet kan du läsa mer om emissionen och dessutom berättar förvaltarna på Humle Kapitalförvaltning varför de valt att investera i Zenicor.Att Zenicors forskning och utveckling är viktig och att vi gör rätt saker bekräftas även av att vi inom ramen för EU-programmet Horizon 2020 tilldelats utmärkelsen ”Seal of Excellence”. Utmärkelsen har sin grund i det arbete vi gjorde med Oulu Heart Center i norra Finland i fjol.I nyhetsbrevet kan du även läsa om den fortsatta utvecklingen av Zenicors lösningar. I en intervju berättar vår utvecklingschef Johan Eckerdal om vilka steg som tagits och hur väl vi står oss i konkurrensen.2017 var vårt starkaste år med vår högsta omsättning hittills. Du kan läsa mer om året som gått i bokslutskommunikén för 2017 genom att klicka här. Vi står starkare än någonsin och är mycket väl positionerade inför det kommande året, och ser fram emot många nya affärer och en fortsatt bra tillväxt under 2018.

Dela dettaSvD Börsplus: Zenicor – på väg att hitta rytmen

Riktad nyemission till två institutioner inför fortsatt tillväxt

Nyheter

Den 20 februari meddelade Zenicor att bolaget genomför en riktad kontant nyemission till de två fonderna Handelsbanken Svenska Microcapfond och Humle Småbolagsfond. Bolaget stärker därmed kassan med 19 MSEK före emissionskostnader inför fortsatt tillväxt och internationalisering.

Seal of Exellence från EU för tidig diagnos

Nyheter

Zenicor har inom ramen för EU-programmet Horizon 2020 fått utmärkelsen ”Seal of Exellence” för sitt arbete med Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment. Projektet är en vidareutveckling av arbetet med att optimera vårdkedjan för tidig diagnos som bedrivits i Finland under 2017.

Zenicor-EKG – intervju med Johan Eckerdal

Intervjuer

Johan Eckerdal är sedan två år utvecklingschef på Zenicor. Det innefattar att han ansvarar för såväl utvecklingen av produkter och lösningar, men även att hitta nya användnings- och teknikområden för Zenicor inom vården. En stor del av arbetet handlar om hur Zenicors lösningar ska utvecklas och anpassas till olika miljöer och vårdbehov. Här berättar Johan mer om hur han ser på utvecklingen inom bolaget samt om vad som händer och förväntas hända i jakten på att hitta förmaksflimmer de kommande åren.