Vi fortsätter växa

Zenicor fortsätter utveckla affären och vi kan nu konstatera att första halvan av 2018 varit precis så intensiv och spännande som vi hoppats. Vår tydliga fokus på tillväxt ger successivt gett resultat och verksamheten har fortsatt att expandera.

I årets andra nyhetsbrev berättar vi mer om vad som hänt hittills under årets första hälft och även lite om hur vi långsiktigt ska utveckla Zenicor och nå våra långsiktiga mål. En av höjdpunkterna hittills i år är naturligtvis att Zenicor i hård konkurrens blev valt som ensam leverantör till världens hittills största screeningprojekt. Ordern, som är värd 7 miljoner kronor, kan du läsa mer om i nyhetsbrevet.Ett annat viktigt steg togs i början av juli, då Zenicor tecknade ett kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus i Finland. Avtalet är bland annat ett resultat av ytterligare ett framgångsrikt projekt i Finland som pågick under första halvåret 2018. I nyhetsbrevet kan du även läsa om vår strategi som vi implementerat under våren. Bakgrunden till den nya strategin är att marknaden växer allt snabbare och det gör även Zenicor som bolag. Vår ambition att vara den ledande aktören inom tidig diagnos och strokeprevention kräver att vi fortsätter att utvecklas och samtidigt fortsätter att växa. Det är grunden till strategiöversynen. Sist men inte minst presenterar vi Danske Banks analysuppdatering, som släpptes efter senaste delårsrapporten. Slutsatserna i analysen är intressanta och de delar i allt väsentligt vår syn på marknaden samt vilka möjligheter Zenicor har som bolag.Mats Palerius

VD, Zenicor Medical Systems AB

Dela dettaDanske Bank: Zenicor bygger momentum för försäljningstillväxt under Q4 och 2019

Internationell stororder

Nyheter

Den 16 maj 2018 meddelade Zenicor att bolaget har blivit utvalt som enda leverantör till ett screeningprojekt i Storbritannien inom förmaksflimmer. Projektet är det största screeningprojektet hittills i världen med syfte att förebygga stroke och den enskilt största affären som Zenicor har gjort under sina 15 verksamhetsår. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 7 MSEK. Totalt kommer 300 primärvårdsenheter att ingå i projektet.

Strategi och ökade möjligheter

Artiklar

Under våren har vi arbetat intensivt med att planera för hur vi bäst ska möta det allt större intresset för strokeprevention. Ett viktigt steg för oss var den riktade nyemissionen som genomfördes till två institutionella investerare. Kapitalet från emissionen gör att vi nu i än större omfattning kan genomföra offensiva satsningar och växa oss starkare på befintliga marknader samtidigt som vi kan hålla ett högt tempo i expansionen till nya marknader.

Zenicor tecknar andra stora avtalet inom primärvården i Finland

Nyheter

Zenicor Medical Systems AB har ingått ett kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus (Tampere Sydänsairaala) i Finland. Avtalet är ett resultat av ytterligare ett framgångsrikt projekt i Finland som pågick under första halvåret 2018. Tammerfors Hjärtsjukhus kommer erbjuda tjänsten till primärvården i mellersta Finland och Zenicor erhåller intäkter per patient som genomgår utredning.

Danske Bank publicerar analysuppdatering

Nyheter

Den 9 maj 2018 publicerade Danske Bank sin initeringsanalys på Zenicor. I analysen gav de ett värderingsintervall på 42–49 kronor per aktie för Zenicor, i ett försiktigt respektive optimistiskt scenario för försäljningstillväxten. Nu har Danske Bank släppt en analysuppdatering där de återigen ser positivt på bolaget.