Newsroom

VD har ordet

Hösten har börjat intensivt med ytterligare viktiga steg i vår internationalisering och vi räknar med att de ska följas av fler. De nya affärerna visar att våra produkter fungerar väl i den sjukvårdsmiljö som de är optimerade för, att vårat fokus på vetenskaplig validering lönar sig och att medvetenheten om Zenicor stadigt ökar internationellt. Vi bedriver fortsatt arbete tillsammans med vården, nu på fler marknader för att optimera våra produkter och tjänster att passa in i flera olika vårdscenarion, vilket vi bedömer kommer fortsätta ge oss nya möjligheter.

I augusti påbörjades Zenicors första screeningprojekt i Tyskland. Detta följs nu av ytterligare ett screeningprojekt i Schweiz. Projektet, som är det första som görs på inneliggande patienter, startar under oktober och utvärderar ett helt nytt sätt att använda Zenicor-EKG i vården för att förebygga stroke.


I nyhetsbrevet kan du läsa mer om det nya projektet i Schweiz, liksom en intervju med en av våra säljare i Tyskland, Österrike och Schweiz; Barbara Hellfeuer. Hon berättar om utvecklingen på sina marknader och vikten av arbetet med vår tyska partner BNK.

I slutet av augusti besökte vi världens största mässa inom kardiologi; European Society of Cardiology i Barcelona. I anslutning till mässan träffades forskarnätverket AF Screen Collaboration. Vi är mycket stolta över att som enda medicintekniska bolag vara med och sponsra AF Screen Collaboration. Detta ger oss bra inblick i hur forskningen fortskrider, samtidigt som det ger oss en unik möjlighet att knyta nya, viktiga kontakter världen över.


Sammanfattningsvis visar den senaste tidens aktiviteter att vi fortsätter på rätt väg. Projekten på nya marknader ger möjligheten att göra våra produkter mer internationellt gångbara samt ger oss möjligheten att fortsätta att utveckla våra affärsmodeller för den internationella marknaden. Samtliga av våra nya projekt ger oss intäkter vilket är en viktig faktor för fortsatt expansion. Den närmaste tidens fokus ligger på fortsatt internationalisering tillsammans med flera olika samarbetspartners.

 

Trevlig läsning!

Mats Palerius

Dela dettaStor konferens inom screening för förmaksflimmer i Barcelona

Nyheter

I slutet av augusti samlades åter en rad av världens ledande forskare inom screening för förmaksflimmer. Även den här gången hölls konferensen i anslutning till den Europeiska kardiologikongressen ESC, men denna gång i Barcelona.

Viktigt avtal i Schweiz

Nyheter

I början av juli meddelade Zenicor att ett första avtal om ett screeningprojekt i Tyskland tecknats. Nu fortsätter den internationella expansionen med ett nytt screeningprojekt, denna gång i Schweiz. Projektet, som är det första screeningprojektet med Zenicor-EKG i Schweiz, syftar till att förbättra vården för inneliggande sjukhuspatienter genom att diagnostisera förmaksflimmer på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än tidigare.

Intervju med Barbara Hellfeuer angående de tyskspråkiga marknaderna

Intervjuer

Barbara Hellfeuer är Account Manager på Zenicor i de tysktalande länderna och har spelat en stor roll för de avtal bolaget har rott i land i år. Hon har en lång erfarenhet inom kardiologi från intensivvården på Europas största universitetssjukhus, Charité i Berlin. Därtill har hon mer än tio års erfarenhet från försäljning inom medicinteknik. Hennes uppgift är även att utbilda kunderna i Zenicors produkter. Här berättar hon om utvecklingen på de tyskspråkiga marknaderna och betydelsen av avtalen med BNK.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev