VD har ordet

2018 har varit det mest händelserika och intensiva i Zenicors historia. Den strategi och tillväxtsatsning som vi genomfört gör att året förväntas bli det starkaste hittills.

Vårt fokus på den effektiviserade vårdkedjan för arytmiutredning, som du kan läsa mer om i nyhetsbrevet, har på allvar börjat bära frukt. Vi har under året slutit avtal med tre nya kunder för implementering av den effektiviserade vårdkedjan för arytmiutredning, två i Finland och nu senast med landstinget i Värmland. 


Den tillväxt och position som vi skapat har mottagits väl av finansmarknaden, vilket gjort att vi fått två nya institutionella ägare och fått en ännu bättre finansiell styrka. Under året har även Danske Bank mer ingående börjat följa bolaget och de har gjort ett flertal analyser av Zenicor med positiva omdömen. Du hittar den senaste analysen genom att klicka här

En viktig milstolpe är att Zenicor har blivit utvalt som enda leverantör till ett screeningprojekt i Storbritannien för förmaksflimmer. Projektet är det största randomiserade screeningprojektet hittills i världen. Screeningen kommer att göras i primärvården med en liknande modell som för Zenicors effektiviserade vårdkedja för arytmiutredning.   I årets sista nyhetsbrev kan du även läsa om hur Danderyds sjukhus med hjälp av Zenicor-EKG inrättat ett snabbspår för screening av sina strokepatienter. Snabbspåret innebär bland annat att väntetiden för strokepatienter reducerats med hela 70 dagar.Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!Mats Palerius

VD, Zenicor Medical Systems AB

Dela dettaSnabbspår för behandling av strokepatienter

Positiv utveckling för effektivisering av vårdkedjan för arytmiutredning – fortsatt internationalisering 2019

Artiklar

Zenicors satsning på effektiviseringen av vårdkedjan för arytmiutredning har tagit rejäla kliv under 2018. Bolaget har genomfört pilotprojekt inom området, vilket lett till tre konkreta affärer, två i Finland och en i Sverige.

Danske Bank: UK SAFER projektet drivande för nya kontrakt 2019

Nyheter

Den 18 februari 2018 publicerade Danske Bank en analysuppdatering som är öppen för alla att ta del av.