Danske Bank publicerar analysuppdatering

Den 9 maj 2018 publicerade Danske Bank sin initeringsanalys på Zenicor. I analysen gav de ett värderingsintervall på 42–49 kronor per aktie för Zenicor, i ett försiktigt respektive optimistiskt scenario för försäljningstillväxten. Nu har Danske Bank släppt en analysuppdatering där de återigen ser positivt på bolaget.

– Zenicors produkter har vetenskaplig validering från stora studier och används vid stroke prevention. Vi tror att breda, nationella, screeningprogram för förmaksflimmer sannolikt kommer att påbörjas 2020. Dess för innan förväntar vi oss ytterligare lokala eller regionala screeningprojekt som kommer att driva tillväxten. Bolaget har en hög marknadsandel i Sverige, men också ett starkt fotfäste i Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Vi uppskattar att dessa marknader tillsammans är värda 1,7 miljarder kronor, skriver Danske Bank i sin initieringsanalys från 9 maj 2018., skriver Danske Bank i sin initieringsanalys från 9 maj 2018. Efter att Zenicor publicerade sin delårsrapport för första kvartalet 2018 den 18 maj har Danske Bank släppt en analysuppdatering där de bland annat kommenterar kvartalssiffrorna samt Zenicors senaste nyhet om att bolaget blivit valda som enda leverantör till världens största screeningprojekt inom förmaksflimmer.För att läsa den senaste analysen från Danske Bank, klicka härFör att läsa Danske Banks initieringsanalys, klicka härDanske Bank har på uppdrag av Zenicor Medical Systems utarbetat analysen med syftet att erbjuda investerare och andra intressenter en kvalitativ genomlysning av bolaget.

Dela dettaSvD Börsplus: Zenicor – på väg att hitta rytmen

Med fokus på internationell expansion

Inledning

Efter ett intensivt 2017 ser vi nu framemot ett än mer spännande 2018. Fokus kommer fortsatt att ligga på tillväxt och internationell expansion. Förutsättningarna för att Zenicor ska kunna fortsätta att stärka positionerna inom tidig diagnos, såväl för screening som för arytmiutredning är på plats.

Riktad nyemission till två institutioner inför fortsatt tillväxt

Nyheter

Den 20 februari meddelade Zenicor att bolaget genomför en riktad kontant nyemission till de två fonderna Handelsbanken Svenska Microcapfond och Humle Småbolagsfond. Bolaget stärker därmed kassan med 19 MSEK före emissionskostnader inför fortsatt tillväxt och internationalisering.

Seal of Exellence från EU för tidig diagnos

Nyheter

Zenicor har inom ramen för EU-programmet Horizon 2020 fått utmärkelsen ”Seal of Exellence” för sitt arbete med Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment. Projektet är en vidareutveckling av arbetet med att optimera vårdkedjan för tidig diagnos som bedrivits i Finland under 2017.

Zenicor-EKG – intervju med Johan Eckerdal

Intervjuer

Johan Eckerdal är sedan två år utvecklingschef på Zenicor. Det innefattar att han ansvarar för såväl utvecklingen av produkter och lösningar, men även att hitta nya användnings- och teknikområden för Zenicor inom vården. En stor del av arbetet handlar om hur Zenicors lösningar ska utvecklas och anpassas till olika miljöer och vårdbehov. Här berättar Johan mer om hur han ser på utvecklingen inom bolaget samt om vad som händer och förväntas hända i jakten på att hitta förmaksflimmer de kommande åren.