Newsroom

VD har ordet

Zenicor utvecklas i en allt snabbare takt. Våra produkter och tjänster röner fortsatt ökat intresse, såväl i Sverige som internationellt. Samtidigt tar forskningen hela tiden nya steg och allt fler personer får hjälp att tidigare upptäcka hjärtflimmer.

I syfte att utvärdera hur aktieägarna ser på Zenicor som bolag genomförde vi i början av året en aktieägarundersökning och jag vill passa på att tacka alla aktieägare som deltog. Resultatet från undersökningen visar att vi har många nöjda och lojala aktieägare, som har en stark tilltro till bolaget och våra produkter. Undersökningen visar även att många av våra ägare efterlyser mer information om och kring bolaget och våra pågående projekt.


En av våra slutsatser från undersökningen är därför att vi ska bli bättre på att kommunicera mer och tydligare med våra aktieägare. Vi har därför beslutat att på en regelbunden basis ge ut ett nyhetsbrev cirka fyra gånger per år. Tanken är att på så sätt kunna få ut mer information om bolagets löpande arbete till såväl befintliga som potentiella aktieägare.


I det första nyhetsbrevet kan du läsa en intervju med vår nya styrelseordförande Marie Öberg Lindevall, som berättar mer om sig själv och sina erfarenheter, hennes syn på Zenicor och hur hon kommer att leda styrelsens arbete.


I nyhetsbrevet vill vi också lyfta fram viktiga händelser som påverkar Zenicor mer specifikt, som exempelvis samarbetsavtalet med brittiska Technomed och Screeningprojektet i Tyskland. Men vi kommer även att skriva om sådant som ligger utanför vår organisation. Ett exempel på det är att presentera lite kring den forskning som bedrivs för att tidigt kunna identifiera förmaksflimmer, där screening är en viktig del.

Vissa av texterna i nyhetsbrevet kommer ni att känna igen från pressmeddelanden eller delårsrapporter. Annat är mer av generell karaktär, sådant som vi anser vara viktigt för oss, branschen och inte minst för våra kunder och investerare.


Vår ambition är att genom nyhetsbrevet öka transparensen och på så sätt även förbättra kunskapen kring förmaksflimmer och därigenom bli ett starkare bolag för såväl befintliga som framtida aktieägare.


Väl mött!

Mats Palerius, VD Zenicor

Dela detta”Jag är helt övertygad om att vi kommer att fortsätta vår snabba expansionstakt”

Intervju

Marie Öberg Lindevall, som har en gedigen branschkännedom om hälso- och sjukvård i Sverige och internationellt, valdes in vid Zenicors bolagsstämma till ny ordförande i bolaget. Hon har tidigare haft ledande befattningar inom Capio Diagnostik och Unilabs samt är partner och medgrundare till vårdkonsultbolaget Helseplan Consulting Group AB. Här berättar hon om sina ambitioner som ordförande, vad hon kan tillföra och vad hon ser som de största möjligheterna med uppdraget.

Genombrott i Tyskland

Nyheter

Den 5 juli 2017 meddelade Zenicor sitt första avtal om screeningprojekt i Tyskland. Projektet, som inleds redan i augusti, är det första större screeningprojektet med syfte att förebygga stroke som någonsin genomförs i landet.

Viktigt samarbetsavtal i Storbritannien

Nyheter

I början av maj tecknade Zenicor ett mycket viktigt samarbetsavtal med brittiska Technomed Ltd. Avtalet innebär att Zenicor kan erbjuda en enklare och mer effektiv arytmiutredning med optimerade produkter och tjänster.

Frågan om Screening lever i högsta grad

Nyheter

Det händer fortsatt mycket intressant kring forskningen om förmaksflimmer och inte minst kring screening. I augusti i fjol samlades en sammansvärjning av över 50 experter inom förmaksflimmer från hela världen i Rom under namnet AF SCREEN.

Utveckling av Läkarsystemet fortsätter i oförminskad takt

Nyheter

Zenicors webbaserade system för hantering och tolkning av EKG har sedan starten syftat till att underlätta för vården att på ett smidigt sätt kunna ställa en arytmidiagnos och ge patienten svar.

Fyll i din e-post nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev