Ett spännande 2018 väntar

Vi är mitt inne i slutspurten på ytterligare ett mycket händelserikt år. Under året har målet att växa internationellt varit vår högsta prioritet och många intressanta projekt har påbörjats. Våra affärer i Tyskland och Storbritannien har stärkts och utökats samtidigt som vi gått in på nya marknader. Zenicor-EKG har till exempel valts till projekt med screening för förmaksflimmer tillsammans med BNK och Pfizer i Tyskland och till ett projekt på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projekten är de första screeningprojekten med Zenicor-EKG i Schweiz respektive Tyskland.

I mitten av november kunde vi meddela att det pilotprojekt som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Till följd av det har Oulu Heart Center valt att utöka och erbjuda tolkning av Zenicor-EKG till samtliga vårdcentraler som en del av deras medicinska verksamhet. Det projektet kan du läsa mer om i nyhetsbrevet.

I nyhetsbrevet kan du även läsa mer om det senaste screeningprojektet med Zenicor EKG i Storbritannien, nyligen publicerad forskning där Zenicor-EKG använts samt ta del av sådant som händer utanför bolaget på forskningsområdet. Bland annat har det publicerats en norsk studie där Zenicor-EKG använts för screening på 1,500 personer, som uppmärksammats i media i både Norge och Tyskland. Dessutom har det publicerats en studie, gjord av Danderyds Sjukhus, som visar att patienter som tar blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer, kan halvera sin risk för demens. Studien har publicerats i European Heart Journal och har bland annat uppmärksammats av The Guardian och kommenterats i den vetenskapliga tidningen Nature.

Med lite siffror från rapporten för årets första nio månader vill jag visa att vår internationella satsning bär frukt. Intäkterna under perioden ökade med drygt 17 procent jämfört med motsvarande period 2016 (läs hela delårsrapporten här). Utvecklingen har stärkt oss i vår ambition att även framgent fortsätta att investera i tillväxt och internationalisering.

Med dessa ord vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Mats Palerius 
VD Zenicor Medical Systems AB

Dela dettaZenicor-EKG i norsk studie

Extern forskning visar att blodförtunnande behandling minskar risken för demens

Nyheter

Patienter som får blodförtunnande behandling för förmaksflimmer kan halvera sin risk för demens. Det visar en studie från Danderyds Sjukhus, som publicerats i European Heart Journal.

Screening i högriskgrupp i Storbritannien

Nyheter

Zenicor tecknade i oktober ytterligare ett avtal om screening i Storbritannien. Det nya screeningprojektet kommer att genomföras på äldre patienter i samband med att de får sin influensa vaccination. Avtalet omfattar initialt tre kliniker i Bradford, men inblandade personer i projektet har en framstående position i Storbritannien med stora möjligheter att påverka vården. Detta är också viktigt för att vi skall kunna testa olika screening scenarion.

Utökat avtal i Finland

Nyheter

Det pilotprojekt som genomförts med Zenicors EKG i norra Finland har uppvisat positiva resultat. Oulu Sydänkeskus (Oulu Heart Center) har därför beslutat att fortsätta och utöka användandet av Zenicor-EKG.